Informační systémy ABRA Gen a aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis

Ekonomické a účetní systémy ABRA již několik let patří mezi nejrozšířenější a nejznámnější softwarové produkty na českém trhu. Software ABRA je na našem trhu již od roku 1991. Tyto systémy zahrnují oblasti finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a další oblasti. ERP systémy ABRA používá okolo 8 000 klientů.

Firma Atlantic PC je obchodním partnerem ABRY Software již od roku 1997. Působíme na Plzeňsku.

S ABROU EET včas a bez nákladů

ABRA sleduje plán MF na nasazení EET

 

ABRA Gen

Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

 

Aktuality - nové verze

22. 3. 2017ABRA Gen 17.01.05Popis změn
8. 2. 2017ABRA Gen 17.01.03Popis změn
27. 10. 2016ABRA Gen 16.11.08Popis změn
13. 9. 2016ABRA G3 16.11.03Popis změn

Metodické postupy

27. 1. 2017EET metodická příručka ABRA Gen
29. 12. 2016Legislativní změny v ABŘE od 1.1.2017
1. 8. 2016S ABROU EET včas a bez nákladů
5. 6. 2016Jak ABRA reaguje na nasazení EET
 
 

 

ABRA iGate ABRA Eshop ABRA mGate
 
EET AutoMobiloVedily24.CZ

 

FinAnalysis

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

Aplikace je vytvořena v prostředí MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. horizontální a vertikální analýzy, majetkové struktury, struktury zásob, struktury pasiv, struktury výnosů a nákladů, struktury tržeb, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely...

 

Uživatelé
Slezská univerzita

FinAnalysis 2.17 zakoupila Katedra financí a účetnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity pro zkvalitnění výuky studentů. Fakulta se tak rozhodla podpořit výuku Finanční analýzy svých studentů.

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0