Auditorský spis exportuje data do FinAnalysis

Jste auditorská nebo účetní firma a používáte systém Auditorský spis? Chcete rozšířit možnosti systému o výpočet a zobrazení finanční analýzy?

Provádíte účetní audity svých zákazníků. Ověřujete, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný obraz finanční pozice. Zda výsledky hospodaření a příp. peněžních toky jsou v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy. Pro získání dalších informací i zobrazení dat zákazníků z pohledu finanční analýzy, zkuste naše řešení. Vyzkoušejte tabulky i grafy, které jsme pro vás vytvořili, a ušetřete si tím svoji práci.

Vyzkoušejte zdarma demoverzi, prohlédněte si vzorovou aplikaci.

Pokud používáte systém pro vedení spisů auditora "Auditorský spis", máte v něm přímo možnost exportu účetních dat svých zákazníků do naší aplikace pro zpracování finanční analýzy.

 

 

I auditorské nebo účetní firmy používají FinAnalysis

Uživatelé finanční analýzy firmy

 

Aplikace Auditorský spis

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Aplikace je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn i podnětů od zákazníků. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

Software se ujal díky své jednoduchosti a snadné použitelnosti při splnění všech požadavků kladených na vedení spisu Komorou auditorů ČR. V současnosti jej využívá již více jak 120 samostatných auditorů a auditorských kanceláří.

 

Aplikace Auditorský spis umožňuje export finančních výkazů do našeho software FinAnalysis.

 

Auditorský spis

 

Zajímavé odkazy

Komora auditorů

 

Pokud máte systém Auditorský spis, vyzkoušejte k němu i FinAnalysis

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu

 

© 2018 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz