Chcete otestovat, zda je vaše firma v dobré finanční kondici?

Ve webové on-line aplikaci "Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku" si můžete otestovat finanční zdraví a výhled do budoucna.

V tomto interaktivním testu finančního zdraví malého a středního podniku můžete ZDARMA a anonymně rozhodnout správně o budoucnosti vašeho podniku. Test jsme vytvořili díky dotačnímu programu Ministerstva průmyslu a obchodu "Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19".

MPO

 

On-line kalkulačku finančního zdraví malého a středního podniku najdete na webové adrese www.diagnostickytest.cz ve verzi pro účetní, CEO, controlling... a www.financnizdravimsp.cz ve verzi pro majitele firem.

FZ FZ

 

Pomocí testu finančního zdraví jako webové aplikace naplněné vašimi daty ze standardních finančních výkazů resp. plánů (výsledovka, rozvaha), můžete jako majitel nebo účetní malého a středního podniků rychle, přesně a objektivně otestovat úroveň svého finanční zdraví. Ještě před podáním žádosti o úvěr u komerční banky, o záruku za úvěr ze strany státu nebo správně rozhodnout o parametrech primární emise dluhopisů MSP pro kapitálový trh.

Výsledky testu vám tak mohou výrazně přispět ke kvalitě finančního rozhodování MSP v důsledku efektu podpory a zlepšení racionality při rozhodování MSP o rozsahu zvládnutelného objemu a doby splatnosti půjčky externího střednědobého kapitálu.

K získání dlouhodobých stabilních investičních zdrojů, potřebujete jistotu, že projdete úspěšně náročným procesem zkoumání bonity v procesech řízení bankovního rizika. Především podniky, které budou sto prokázat dostatečné finanční zdraví v období výrazné konjunktury uplynulých 3 let (2017 - 2019), resp. příznivou hodnotu orientačního ratingu, budou vhodnými žadateli úvěru a podpory, s dostatečnou stabilitou a odolností proti úpadku (bankrotu).

Proto jsme napsali komplexní Diagnostický test finančního zdraví MSP

jakožto uživatelsky přívětivý, interaktivní nástroj finančního řízení malého a středního podniku na bázi finanční analýzy a matematických modelů IN05 a AGR. Aplikace je zdarma k dispozici na webu nejen pro ekonomy a účetní, ale je vytvořen tak, aby byl zcela srozumitelný a využitelný i podnikatelům bez ekonomického vzdělání (například v případě mikro podniků).

Diagnostický test FZ MSP

S aplikací si projdete tři části:

Testování finančního zdraví MSP probíhá ve třech na sobě navazujících fázích

I. Test finančního zdraví za roky 2015 - 2019

V této první části testu si zobrazíte hodnotu finančního zdraví podniku za uplynulé roky 2015 - 2019. Jeho výsledky jsou postaveny na českém bonitně-bankrotním modelu IN05. Výsledek je vypočten a následně graficky zobrazen podle specifického algoritmu tak, aby stanovil roční hodnoty indexu IN05.

Pomocí přímky Lineární trend vyjádříte a zobrazíte dynamiku vývoje indexu IN05 jako ukazatele finančního zdraví testovaného podniku.

Diagnostický test FZ MSP Diagnostický test FZ MSP Diagnostický test FZ MSP Diagnostický test FZ MSP Diagnostický test FZ MSP

II. Test perspektivy finančního zdraví do roku 2024

V návaznosti na výsledky testu finančního zdraví v letech 2015 – 2019 z 1. části, můžete ve 2. části testu využít jednoduchý interaktivní plánovací nástroj pro modelování a otestování dlouhodobé perspektivy finančního zdraví podniku do roku 2024. Na bázi algoritmu Indexu IN05 umožňuje tato aplikace postupně sestavit dlouhodobou finanční perspektivu podniku odpovídající požadavkům na finanční zdraví podniku.

Perspektiva finančního zdraví je objektivním východiskem k sestavení finanční strategie pro kvalifikované dlouhodobé i roční finanční plánování a řízení malého a středního podniku v období překonání ekonomických důsledků koronavirové krize v roce 2021 a dalších letech.

Diagnostický test FZ MSP Diagnostický test FZ MSP

III. Orientační test investičního rizika

Třetí část testu Finančního zdraví malého a středního podniku použijete jako orientační pohled investorů z kapitálového trhu na rizikový profil testovaného podniku. Tato třetí a poslední část této webové aplikace Test finančního zdraví MSP je postavena na metodice ratingu typu AGR. Výsledkem je Index investičního rizika (IIR), který s pomocí 9 stupňů připojené stupnice (AAA-C) vyjadřuje orientační stupeň investičního rizika podle hodnot ukazatelů finanční perspektivy, kterou jste vymodelovali a naplánovali pro každý rok v období 2020 – 2024 v Testu perspektivy finančního zdraví ve 2. části.

Diagnostický test FZ MSP

 

 

Aplikace je k dispozici bezplatně všem uživatelům, především malým a středním podnikům v Česku pro podporu jejich racionálního ekonomického a finančního rozhodování. Jedná se o srozumitelnou podporu pro ekonomické rozhodování podnikatelů, majitelů a manažerů MSP o dalším vývoji financování testovaného podniku v situaci překonání důsledků epidemie COVID-19 ve sféře MSP.

On-line kalkulačku finančního zdraví malého a středního podniku najdete na webu www.diagnostickytest.cz (verze pro účetní, CEO, controlling...) a www.financnizdravimsp.cz (verze pro majitele firem).

 

Aplikace "Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku" byla vytvořena v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR "Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19".
MPO

 

Kalkulačku podporuje AMSP ČR - https://amsp.cz/otestujte-sve-financni-zdravi/

Připraveným štěstí přeje! S cílem podpořit úsilí o překonání nepříznivých ekonomických dopadů koronavirové krize v letech 2020-2021, inflace a růstu cen energií na malé a střední podniky v Česku se AMSP ČR dohodla s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT spolupracovat na realizaci projektu „Finanční zdraví MSP“. Cílem je podpořit formou ekonomického výzkumu podmínky pro upevnění finanční stability a dostupnosti investičního financování MSP s důrazem na inovace. Využijte bezplatně softwarové aplikace Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku.

AMSP ČR