Jste auditorská firma a používáte systém Auditorský spis?

Chcete rozšířit možnosti vašeho systému o výpočet a zobrazení finanční analýzy?

Pokud jste auditorská firma, jistě vedete auditorské spisy v počítačové podobě. Používáte některou z možných aplikací pro auditory na našem trhu. Pokud používáte systém pro vedení spisů auditora "Auditorský spis", máte v něm přímo možnost exportu účetních dat svých zákazníků do naší aplikace pro zpracování finanční analýzy.

Finanční analýzu jako auditoři můžete využívat k různým účelům. I my auditoři ji využíváme. K čemu? Před zahájením auditu nám pomůže objasnit, jak si firma celkově stojí a co se u ní za ten rok změnilo. Proběhly nové investice do majetku? Z čeho jsou kryty? Nejsou drženy nadměrné zásoby? Jaká je předpokládaná doba obratu obchodních pohledávek? Je nižší než doba obratu obchodních závazků a firma se tzv. ufinancuje sama, nebo si musí průběžně dočerpávat dodatečné zdroje? Je schopná během roku pokrýt své krátkodobé závazky z krátkodobých aktiv nebo je třeba provést refinancování? Má firma dost hotovosti? Dosahuje dostatečného provozního a celkového zisku?

Náhled na finanční analýzu

FinAnalysis vám pomáhá analyzovat data svých auditovaných zákazníků:

odrážkaDlouhodobý majetek odrážkaZásoby odrážkaPohledávky odrážkaPeníze
odrážkaVlastní kapitál odrážkaMzdy zaměstnanců odrážkaZávazky odrážkaBankovní úvěry
odrážkaTržby odrážkaNáklady odrážkaNákupy odrážkaVýkony

 

 

Rozšiřte si tak možnosti Auditorského spisu. Pomocí naší aplikace a exportu dat do FinAnalysis právě pro vás, kteří používáte AS a chcete zpracovávat i finanční analýzu v rámci Auditorského spisu.

Uživatelé finanční analýzy firmy
Naši klienti z řad auditorských nebo účetních firem

 

O auditorské aplikaci "Auditorský spis"

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Aplikace je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn i podnětů od zákazníků. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

Software se ujal díky své jednoduchosti a snadné použitelnosti při splnění všech požadavků kladených na vedení spisu Komorou auditorů ČR. V současnosti jej využívá již více jak 120 samostatných auditorů a auditorských kanceláří.

Aplikace Auditorský spis umožňuje export finančních výkazů do našeho software FinAnalysis.

Auditorský spis
Do finanční analýzy se exportují výkazy klienta ze spisu auditora a to za jednotlivé roky, které chce auditor porovnávat. V menu Spis -> Data klienta -> Finanční analýza -> Export do FinAnalysis.

 

Pokud máte systém Auditorský spis, vyzkoušejte k němu i FinAnalysis

 

Software na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz