ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ERP systémy ABRA a software pro finanční analýzu firmy FinAnalysis

ERP systémy ABRA Gen českého výrobce ABRA Software a.s.

Naše firma Atlantic PC s.r.o. je obchodním partnerem společnosti ABRA Software a.s. již od roku 1997. Od počátku jsme prodávali i implementovali i servisovali jejich systémy ABRA. Působíme v Plzni a okolí.

Ekonomické a účetní systémy ABRA již několik let patří mezi nejrozšířenější a nejznámnější softwarové produkty na českém trhu již od roku 1991. Tyto systémy zahrnují oblasti finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a další oblasti. ERP systémy ABRA používá okolo 10 000 klientů.

Díky desítkám modulů a rozsáhlým možnostem vývoje na míru vám zajístíme dokonalý přehled o celé firmě na jednom místě. Umožníme vám efektivně spravovat a řídit chod firmy, od organizace obchodní činnosti přes řízení zásob, výrobu, poskytování služeb až po vedení účetnictví, reporting a podporu rozhodování. ABRA Gen díky velké variabilitě nachází uplatnění ve všech odvětvích podnikání.

ABRA Gen

 

 

 

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis.

Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

Komplexní ERP systém

Díky desítkám modulů a rozsáhlým možnostem vývoje na míru vám zajístíme dokonalý přehled o celé firmě na jednom místě. Umožníme vám efektivně spravovat a řídit chod firmy, od organizace obchodní činnosti přes řízení zásob, výrobu, poskytování služeb až po vedení účetnictví, reporting a podporu rozhodování. ABRA Gen díky velké variabilitě nachází uplatnění ve všech odvětvích podnikání.

Modul ABRA

Proč zvolit ABRA Gen

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis.

ABRA Gen může sloužit jako jediný informační systém ve firmě. Dopřejte si správu celé firmy na jednom místě.
ABRA Gen

 

 

Nové verze systému
30. 12. 2021ABRA Gen 22.0.0Popis změn
26. 8. 2021ABRA Gen 21.3.4Popis změn
11. 12. 2020ABRA Gen 20.3.12Popis změn
Nové metodické a legislativní postupy
10. 2. 2021Recyklační příspěvky
16. 5. 2020Přechod na Firebird 3
16. 1. 2020eNeschopenky

 

 

FinAnalysis

 

 

 

 

Software pro vytvoření finanční analýzy z vašich účetních výkazů FinAnalysis

Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku. Měla by rozpoznat zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost. Finanční analýza vychází především z minulých dat, ovšem je podkladem především o rozhodování o budoucnosti.

Výsledky finanční analýzy poskytují informace nejen samotnému podnikateli pro finanční řízení podniku, ale také třetím subjektům. Těmi jsou například investoři, věřitelé, státní orgány a další. Ukazatelé finanční analýzy jsou základem pro hodnocení firmy při žádosti o podnikatelský úvěr u banky. Od výsledku hodnocení se taktéž odvíjí i cena, kterou za bankovní produkty zaplatíte. Finanční analýza se také provádí při žádostech o dotaci z fondů Evropské unie.

Finanční analýza slouží jako nástroj pro finanční řízení podniku. Kvantifikuje dopady rozhodování managementu na výkonnost podniku, hodnotí finanční trendy a vytváří základ pro řízení budoucího vývoje. Cílem finanční analýzy je posoudit finanční zdraví podniku a identifikovat silné a slabé stránky hospodaření.

Uživatelé interní analýzy jsou zejména finanční manažeři, finanční analytici a vlastníci společností. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Také o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Vlastníkům slouží jako kontrolní nástroj, zda manažeři zhodnocují jejich vložené prostředky a zvyšují hodnotu podniku.

Finanční analýza firmy
Jaké otázky ohledně vašeho podnikání by vás měly zajímat

odrážka Hledáte slabá místa svého podnikání, potenciálně nebezpečné oblasti?

odrážka Máte pod kontrolou peněžní toky ve firmě?

odrážka Víte jak jste zhodnotili peníze, které jste do firmy vložili?

odrážka Nehrozí vaší firmě bankrot nebo potíže?

odrážka Můžete pomýšlet na získání úvěru od banky?

odrážka Máte funkční poměr vlastního a cizího kapitálu, kterým financujete svou firmu?

odrážka A potřebujete prezentovat výsledky vaší firmy v lepší formě než jen pracovní tabulkou v Excelu?

 

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

Finanční analýza výrazně ovlivňuje finanční rozhodování firmy

Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

Aplikace je vytvořena v prostředí MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. horizontální a vertikální analýzy, majetkové struktury, struktury zásob, struktury pasiv, struktury výnosů a nákladů, struktury tržeb, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely...

 

 

 

Software na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

 

 

 

Webová aplikace - Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku

Ministerstvo průmyslo a obchodu ČR rozhodlo v roce 2020 o přidělení významné finanční dotace naší firmě na realizaci projektu "Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku". Dotace je přidělena zejména díky našim zkušenostem s vývojem FinAnalysis. Projekt je realizován v rámci "Programu Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19".

On-line kalkulačku finančního zdraví firmy najdete na webu www.diagnostickytest.cz (verze pro účetní, CEO, controlling...) a www.financnizdravimsp.cz (verze pro majitele firem).

MPO AMSP

„Podpora v pokračování úspěšného programu..." ...říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "V prvním programu bylo rozděleno vládou přidělených 170 milionů mezi více než 60 projektů, které byly veřejností oceňovány, ať už šlo o medicínské aplikace přímo během jarní krize, přes technologie krizi předcházející, až po řešení ekonomických následků."

 

© 2000 - 2022 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz