ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ERP systémy ABRA Gen a software pro finanční analýzu firmy FinAnalysis

ERP systémy ABRA Gen českého výrobce ABRA Software a.s.

Naše firma Atlantic PC s.r.o. je obchodním partnerem společnosti ABRA Software a.s. již od roku 1997. Od počátku jsme prodávali i implementovali i servisovali jejich systémy ABRA. Působíme v Plzni a okolí.

Ekonomické a účetní systémy ABRA již několik let patří mezi nejrozšířenější a nejznámnější softwarové produkty na českém trhu již od roku 1991. Tyto systémy zahrnují oblasti finančního účetnictví, skladové evidence, prodeje a odbytu, personalistiky a mezd, evidence majetku, dopravy, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a další oblasti. ERP systémy ABRA používá okolo 10 000 klientů.

ABRA Gen

 

 

 

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis. Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování. Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

Komplexní ERP systém

Díky desítkám modulů a rozsáhlým možnostem vývoje na míru vám zajístíme dokonalý přehled o celé firmě na jednom místě. Umožníme vám efektivně spravovat a řídit chod firmy, od organizace obchodní činnosti přes řízení zásob, výrobu, poskytování služeb až po vedení účetnictví, reporting a podporu rozhodování. ABRA Gen díky velké variabilitě nachází uplatnění ve všech odvětvích podnikání.

Modul ABRA

Proč zvolit ABRA Gen

ABRA Gen je ERP systém, který obsáhne každou firemní oblast a přizpůsobí se různým oborům podnikání. Sahá od CRM až po výrobu a poprodejní servis.

 

Řízení a management
Finance a účetnictví
Sklad
Business Intelligence
Prodej
Nákup
CRM / Zákazníci
Výroba
Poskytování služeb
Mzdy a personalistika

 

 

FinAnalysis

 

 

Software pro vytvoření finanční analýzy z vašich účetních výkazů FinAnalysis

Finanční analýza vycházející z účetních a finančních výkazů firmy je specifická část analýzy firemních zdrojů, což v praxi znamená, že se jedná o analýzu činností, v nichž primární úlohu hrají finance či peníze a čas. Cílem takové analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy, zjistit její výkonnost, a získané informace vyhodnotit tak, aby se z provedené finanční analýzy stal jeden z nástrojů sloužící k řízení podniku.

Jaké otázky ohledně vašeho podnikání vás zajímají a my vám pomáháme řešit

odrážkaMůže vám pomoci historie vašeho podnikání pro vytvoření vyššího firemního zisku?

odrážkaJak zjistíte efektivitu vámi vloženého kapitálu či ziskovost vzhledem ke klíčovým ukazatelům jako tržby?

Finanční analýza firmy

odrážkaMáte pod kontrolou peněžní toky ve firmě, jste schopni splácet?

odrážkaJak kvalifikovaně zjistíte, zda váš podnik přináší hodnotu?

odrážkaJak najít slabá místa podnikání, potenciálně nebezpečné oblasti?

odrážkaMůžete pomýšlet na získání úvěru od banky, nejste již předluženi?

 

Na tyto a další otázky se zaměřuje finanční analýza vašich firemních dat

Finanční analýza firemních dat je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku. Zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností. Je to formalizovaná metoda, která poměřuje získané údaje mezi sebou navzájem a rozšiřuje tak jejich vypovídací schopnost. Umožňuje dospět k určitým závěrům o celkovém hospodaření a finanční situaci podniku, podle nichž by bylo možné přijmout různá rozhodnutí.

Finanční analýza představuje systematický rozbor dat získaných převážně z údajů finančního účetnictví. Rozšiřuje tím jejich vypovídací schopnost o celkové kvalitě hospodaření podniku a umožňuje tak přijmout příslušná rozhodnutí. Měla by rozpoznat zdraví podniku, odhalit jeho slabé stránky, které by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou. Identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít jako příležitost. Finanční analýza vychází především z minulých dat, ovšem je podkladem především o rozhodování o budoucnosti.

Uživatelé interní analýzy jsou zejména finanční manažeři, finanční analytici a vlastníci společností. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře. Také o dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Vlastníkům slouží jako kontrolní nástroj, zda manažeři zhodnocují jejich vložené prostředky a zvyšují hodnotu podniku.

Finanční analýza firmy

Co vám pro vaši práci nabízíme - program pro zpracování finanční analýzy FinAnalysis

Máme pro vás připravený program pro výpočet finanční analýzy firmy FinAnalysis, který vám vypočítá a zobrazí desítky různých pohledů na vaše finanční data z hlediska finanční analýzy účetních výkazů. Naše aplikace je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat. Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelný jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

Aplikace je vytvořena v prostředí Microsoft Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění listů rozvahy a výsledovky získáte automaticky dopočítaných více jak 50 stran výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. horizontální a vertikální analýzy, majetkové struktury, struktury zásob, pasiv, výnosů a nákladů nebo tržeb, dále poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely...

Finanční analýza firmy

 

 

Chcete otestovat, zda je firma v dobré finanční kondici a nehrozí jí bankrot?

Ministerstvo průmyslo a obchodu ČR rozhodlo v roce 2020 o přidělení významné finanční dotace naší firmě na realizaci projektu "Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku". Dotace je přidělena zejména díky našim zkušenostem s vývojem FinAnalysis. Projekt je realizován v rámci "Programu Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19".

Webovou on-line kalkulačku finančního zdraví firmy najdete na webu www.diagnostickytest.cz (verze pro účetní, CEO, controlling...) a www.financnizdravimsp.cz (verze pro majitele firem).

MPO

 

© 2000 - 2022 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz